Dramatiske uker på Island


Eyafjellajøkul på Island viser muskler
Fra noen venner har vi fått tilsendt disse ytterst spektakulære bildene fra det dramatiske
utbruddet i vulkanen  Eyafjellajøkul på  Island.  Som de fleste nok husker så resulterte de
enorme  røykskyene fra  vulkanutbruddet i store  problemer for  flytrafikken i hele  Europa.
Heldigvis så  stoppet utbruddet før  det fikk større konsekvenser for land og folk i Europa,
bortsett fra på Island - der strir de nok enda med store skader. Bildene taler for seg selv :