Fannaråken - en spennende fjelltur


              Over fjellet fra Årdal til Turtagrø                    

           Vi parkerte ved Sognefjellshytta

         Her ser vi fjellet "vårt" i bakgrunnen

                        Framme ved brekanten

              Breførerne sørget for riktig utstyr

                             til turen over breen

          Så er vi framme ved siste oppstigningen

         Vi ser en del av Skagastølstindene

            Og der oppe skimter vi målet vårt !

        Godt å hvile ut etter en relativt tøff tur

             Ikke noe å si på utsikten her nei !

                                D N T - standard !

 Neste morgen så det slik ut - da er T-ene god å ha !

                  Trygt nedenfor breen igjen 

                   Naturen er uberegnelig -           

                             Der oppe var vi !

     En del av Sognefjellsvegen - nasjonal turistveg