Rondane 2000


Turen gjennom Rondane startet på  Høvringen,  og gikk langs T-merka løyper  sørøstover 
forbi Smuksjøseter og mot Peer Gynt-hytta. Terrenget her er slett med liten stigning, tur-
stiene er svært behagelig å gå i.         
Det går bilvei inn til Smuksjøseter Videre er det fine stier innover her
Turen inn til Peer Gynt-hytta ta ca. 2 timer med rolig gange, naturen nærmest hytta er desverre ikke så godt tatt vare på som en kunne ønske, stygge spor etter menneskene.


Fy og fy - mennesker !
Peer Gynt-hytta Litt nifst over hengebrua kanskje - ?
Formokampen Ei fjellhytte på veien mot Rondvassbu

Med utsikt til Rondeslottet og Stor-
ronden


Rondeslottet kneiser i bakgrunnen.

Turen inntil Rondvassbu tar ca. 3 timer.


Rondvassbu med Storronden bak.

Etter ca. 4-5 timer fra Rondvassbu så er vi
fremme i Bjørnhollia, et av de vakreste tuna
i Rondane.
Fra Bjørnhollia er det ca. 2,5 time å gå til Straumbu, ved riksveg 47 Atna - Folldal.

Det finnes så mye bra beskrivelser av ruter og fjellturiststeder i Rondane, så du kan bare
                                                     klikke deg videre her:

                                                      Turer i Rondane
                                                   
                                                       Rondaneguide