Ski - der vi bor


Ski - en liten stasjonsby i Akershus, ca. 25 
km. sør for Oslo, eller ca. midt mellom Oslo 
og Moss. Dette ble vårt hjemsted i 1980, da
vi av jobbmessige årsaker flyttet hit fra Åle-
sund, og her har vi bodd siden. Nå er vel ikke 
Ski så liten lenger, med nylig oppgradering
 til bystatus og ca. 40 000 innbyggere i hele kommunen er Ski blitt en svært attraktiv
forstad til Oslo. Her har pågått en sterk mo-
derniseringsprosess de siste 20 åra,  med eta- blering av mange store handels- og industri- sentre. Ligger svært sentralt i Akershus og på
Østlandet, togforbindelse til hovedstaden flere
ganger i timen, og med flybuss hver halvtime
er det knapt timen til Gardemoen.
En sterk boligutbygging de siste åra, og med 
god kommunikasjon til Oslo, er Ski også blitt 
et attraktivt sted å bosette seg. Følgene er
selvfølgelig at Ski idag er et pressområde
Vi trives svært godt her, Ski er et sted med mange innflyttere, det er lett å komme i kontakt
med andre mennesker. Enda er ski ikke blitt større enn at en kan "risikere" å treffe kjentfolk
når en går en tur.
Og har en hus så har en også arbeid !  Men her det trivelig å bo.
Var det noen som sa noe om "Mor syr og far ror"  - eller ?